Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe Centro-met – usługi doradcze (do pobrania)
Zapytanie odnosi się do:
Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa
Typ projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy)
Oferty należy składać do 29 sierpnia 2019 do godz. 10:00.